Core Data Model Mapping Directory

Gemeente van inschrijving (Gemeente_van_inschrijving-Woonadres_in_Nederland)

Internal Identifier
Gemeente_van_inschrijving-Woonadres_in_Nederland
Public ID
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/gegevenselement/Gemeente_van_inschrijving-Woonadres_in_Nederland
CDMMD ID
http://mapping.semic.eu/vdm/id/cv/5050e5f14cfaa03a9364352e2f4c54ca
Raw data
HTML | RDF/XML | Turtle

Metadata

label Gemeente van inschrijving (Gemeente_van_inschrijving-Woonadres_in_Nederland)
Title Gemeente van inschrijving (Gemeente_van_inschrijving-Woonadres_in_Nederland)
definition
Description
has internal identifier Gemeente_van_inschrijving-Woonadres_in_Nederland
sample
http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes
Is Part Of Stelselcatalogus
Identifier Gemeente_van_inschrijving-Woonadres_in_Nederland