Core Data Model Mapping Directory

Geslachtsaanduiding persoon (http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/doc/gegevenselement/Geslachtsaanduiding_persoon-Natuurlijk_persoon)

Internal Identifier
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/doc/gegevenselement/Geslachtsaanduiding_persoon-Natuurlijk_persoon
Public ID
No public identifier
CDMMD ID
http://mapping.semic.eu/vdm/id/cv/614783c56aaf3be5565c9bb3bb142832
Raw data
HTML | RDF/XML | Turtle

Metadata

label Geslachtsaanduiding persoon (http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/doc/gegevenselement/Geslachtsaanduiding_persoon-Natuurlijk_persoon)
Title Geslachtsaanduiding persoon (http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/doc/gegevenselement/Geslachtsaanduiding_persoon-Natuurlijk_persoon)
definition
Description
has internal identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/doc/gegevenselement/Geslachtsaanduiding_persoon-Natuurlijk_persoon
sample
http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes
Is Part Of Stelselcatalogus