Core Data Model Mapping Directory

Gemeente van inschrijving (http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/gegevenselement/Gemeente_van_inschrijving-Briefadres_in_Nederland)

Internal Identifier
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/gegevenselement/Gemeente_van_inschrijving-Briefadres_in_Nederland
Public ID
No public identifier
CDMMD ID
http://mapping.semic.eu/vdm/id/cv/6793fb94da2b54ea09563a334c07da38
Raw data
HTML | RDF/XML | Turtle

Metadata

label Gemeente van inschrijving (http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/gegevenselement/Gemeente_van_inschrijving-Briefadres_in_Nederland)
Title Gemeente van inschrijving (http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/gegevenselement/Gemeente_van_inschrijving-Briefadres_in_Nederland)
definition
Description
has internal identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/gegevenselement/Gemeente_van_inschrijving-Briefadres_in_Nederland
sample
http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes
Is Part Of Stelselcatalogus