Core Data Model Mapping Directory

Swedish Company data model

Internal Identifier
No internal identifier
Public ID
http://mapping.semic.eu/vdm/id/cv/84e43483add551a8f41765f4e21afc42
CDMMD ID
No CDMMD Id
Type
Core Data Model
Raw data
HTML | RDF/XML | Turtle

Metadata

type Core Data Model
label Swedish Company data model

Referenced by

EN: "Address City" (postadress postort )
EN: "Address Country" (postadress land)
EN: "Address Postal Code" (postadress postnummer)
EN: "Address" (Postadress)
EN: "Approved for F-tax by the Swedish Tax Agency" (Godkänd för F-skatt hos Skatteverket)
EN: "Bankruptcy" (Konkurs)
EN: "Can be accessed via" (Kan nås via)
EN: "Company Business Description" (företag verksamhetsbeskrivning )
EN: "Company Business Form" (företag företagsform)
EN: "Company name" (företagsnamn)
EN: "Company re-organization" (Företagsrekonstruktion)
EN: "Company registered with the Swedish Companies Registration Office (SCRO)" (Registrerat företag hos Bolagsverket)
EN: "Contact Channel" (kontaktväg kanal )
EN: "Deceased" (fysisk p avliden)
EN: "Declared dead" (fysisk p dödförklarad )
EN: "Employer Registration with the Swedish Tax Agency" (Arbetsgivarregistrerad hos Skatteverket)
EN: "Establishments" (Arbetsställe)
EN: "Fusion" (Fusion)
EN: "Legal Person" (Juridisk person)
EN: "Liquidation" (Likvidation)
EN: "Location Address - Address Area" (belägenhetsadress adressområde)
EN: "Location Address - Common Name" (belägenhetsadress populärnamn )
EN: "Location Address - Municipality Name" (belägenhetsadress kommunnamn )
EN: "Location Address" (Belägenhetadress)
EN: "Main work location" (Huvudarbetsställe)
EN: "Name of Natural person" (Namn på fysisk person)
EN: "Natural person" (Fysisk person)
EN: "Person" (Person)
EN: "Pitch" (Delning)
EN: "Registration as company" (Registrering som företag)
EN: "Settlement procedure" (Avvecklingsförfarande)
EN: "Sole Trader" (Enskild näringsidkare)
EN: "Technical person identifier" (person teknisk identitet (UUID))
EN: "VAT Registered in the National Tax Agency" (Momsregistrerad hos Skatteverket)